Op 17 juli heeft FNV samen met Picnic-medewerkers actie gevoerd bij de vestiging van Picnic in Duivendrecht. De medewerkers eisen dat de boodschappenbezorger stopt met het ontslaan van mensen die actief zijn voor de vakbond.

Een recht dat in onze grondwet en in internationale verdragen is vastgelegd. Sinds FNV actief is bij Picnic zijn meerdere mensen ontslagen om uiteenlopende dubieuze redenen. Je ziekmelding via de verkeerde app doorgeven of 1 keer te vaak ziek. Bij Picnic allemaal redenen om van de een op de andere dag op straat te staan. Bij een echte werkgever zijn dit redenen om in gesprek te gaan met een werknemer en samen te werken aan oplossingen.

Het verhaal van Maikel

Maikel was een goede runner. Zijn scores waren hoog, reed altijd op tijd en kreeg veel complimenten van klanten. Ook is hij geliefd onder zijn collega’s en had hij van Picnic de taak gekregen om nieuwe mensen in te werken. Toen Picnic dit voorjaar een loonsverhoging doorvoerde, ging dit ten kostte van doorbetaalde pauzes. Maikel vroeg zich af of dit zomaar kon en kwam in contact met FNV. Sindsdien zet hij zich in voor de vakbond en spreekt hij met collega’s over de supermarkt CAO en vaste contracten met vaste uren. Allemaal zaken waar Picnic niets van wil weten.

Vorige week kreeg Maikel te horen dat hij van de een op andere dag niet meer terug hoefde te komen. De reden die werd gegeven was dat hij onrust zou hebben gestookt. Over welke onrust het dan ging daar konden ze geen antwoord op geven. Door zijn ontslag op staande voet loopt Maikel 70 uur aan reeds ingeroosterde uren en een mogelijke bonus cadeaubon van 200 euro mis.

Uitzendkrachten

Picnic kan dit zo makkelijk doen omdat ze alleen werken met uitzendkrachten. Op leidinggevenden en kantoorpersoneel na, is 90% van de 3000 medewerkers uitzendkracht. Als Picnic medewerker weet je nooit of je je vaste lasten wel kan betalen en of je de volgende maand nog wel werk hebt. Dat betekent dat er dag in dag uit 2700 mensen op een onzeker contract voor Picnic werken. Zij zorgen voor het succes van het bedrijf en de tevredenheid van de klant. Maar het flexcontract waarmee ze dat moeten doen, zorgt voor inkomensonzekerheid. En heb je commentaar of ben je het ergens niet mee eens? Dan is er snel genoeg een slap excuus gevonden om je op straat te zetten. Zo heeft Picnic maximale flexibiliteit en zijn de medewerkers vogelvrij en monddood verklaard.

Daarom roepen wij Picnic op om een échte werkgever te worden en hun mensen de bestaanszekerheid te geven die ze nodig hebben. Dat begint met minimaal 80% van je medewerkers in vaste dienst te nemen, zekerheid te geven over het aantal uren wat ze kunnen werken en fatsoenlijk met je medewerkers omgaan met respect voor mensenrechten als vrijheid van meningsuiting en (vakbonds)vereniging.

Uitklappen
aan het laden